Yeni tikili mənzillərin layihələndirilməsi

MƏQSƏDİMİZ

Məqsədimiz son texnologiyaları istifadə etməklə, yüksək keyfiyyətə malik, rahat mənzillər inşa etmıkdir. İnşa etdiyimiz mənzilləri gələcək sakinlərimizə ucuz və uzun müddətli kredit şərtləri ilə təqdim etmək.

Yeni tikilinin layihə menecerləri

KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Şirkətin inkişaf strategiyasına əməl edərək, idarəetmə sistemini möhkəmlətmək. Qurumsallaşmanı düzgün yaradılması və keyfiyyətin tam idarə edilməsi prinsipinin formalaşdırılması.

SƏTƏM SİYASƏTİ

“SƏTƏM” üzrə mövcud qanun, qayda, təlimat və normativ aktları rəhbər tutaraq effektiv əməyin mühafizəsi

Sakinlərimizin rəyləri